Dyrene på gården

På gården møter du både katt, hund, høner og kaniner - og ikke minst den bevaringsverdige gammelnorske storferasen Vestlandsk Raudkolle.
Bevaringsverdig storferase

Vi driver med melk og kjøttproduksjon på den bevaringsverdige gammelnorske storferasen Vestlandsk Raudkolle. I 2011 var det i følge NIBIO 130 mordyr igjen i Norge, mens tallet økte til 233 mordyr i 2020 så pilen går rett vei til vår store glede. De gamle storferasene er kjent for å ha spesielt mørt og smakfullt kjøtt i følge NIBIO, noe vi absolutt er enig i!

Om Vestlandsk Raudkolle

Vestlandsk Raudkolle er en liten og nett rase. Regnet for å være en kombinasjonsku som er god på både melk og kjøtt. Rasen er kjent for godt lynne, livlig temperament, gode bein og klauver, og godt mordyrinnstinkt. De er nøysomme beitedyr på både innmark og utmarksbeite. Rasen er lett på foten og lager ikke stygge beitetråkk. De utnytter gress i karrige beiter, der lauv og kratt er en viktig del av foropptaket og dermed holdes kulturlandskapet åpent.

Andre dyr på gården

Vi får deilige egg av ulike hønseraser, mest dvergkockin. Gårdshunden Timian er det god lyd i og er en hjertegod bestevenn som aldri kan få for mye sosial kontakt. Lillepus er musejeger, mens storepus for det meste går på pynt (en sær gammel dame). Kaninene vi har er kun til kos.